NZOZ Alergologia Plus w Poznaniu (Tel. 061 656 21 60) to specjalistyczny oœrodek diagnostyki i terapii uczuleń. Oferuje porady lekarskie z zakresu alergologii, pulmonologii, gastroenterologii, pediatrii, oraz laryngologii i dermatologii. Czynny od pn. do pt. od 8.30 do 18.30 Posiadamy nowoczesnš bazę diagnostycznš,pozwalajšcš na wykonanie m.in. szerokiej gamy testów skórnych, naskórkowych oraz z surowicy krwi, spirometrii - także wysiłkowej, rhinomanometrii i kontrolowanych prób pokarmowych. Odczulanie (immunoterapia swoista) prowadzone jest przez doœwiadczonych specjalistów i anestezjologa. Wysoko wykwalifikowany personel medyczny umożliwia prowadzenie badań i leczenia zaostrzeń schorzeń alergicznych i reakcji anafilaktycznych, takich jak wstrzšs, obrzęk czy stan astmatyczny. Prowadzimy akcje z zakresu promocji zdrowia i szkoły alergika
      

 Strona główna
       

AKTUALNOŚCI
CENNIK
DZIAŁALNOŚĆ
DIAGNOSTYKA
A. Przygotowanie do badań
B. Punktowe testy skórne
C. Zestawy przesiewowe alergenów swoiste IgE
D. Całkowity poziom IgE
E. Swoiste przeciwciała IgE
F. Testy naskórkowe (chemiczne)
G. Atopowe testy płatkowe
H. Spirometria
I. Spirometria wysiłkowa
J. Test FABER - komponentowa diagnostyka alergii
K. Próby prowokacji donosowej
L. Przeciwciała IgG
Ł. Przeciwciała w kierunku celiakii
M. Próby prowokacji lekami
N. Próba pokarmowa
O. Ekg
LECZENIE
PROMOCJA ZDROWIA I PROFILAKTYKA
GODZINY PRZYJĘĆ
HISTORIA OŚRODKA
INFORMACJA O "cookies"
KONTAKT
NFZ
Ochrona danych osobowych
Wizyty prywatne:: DZIAŁALNOŚĆ :: DIAGNOSTYKA :: K. Próby prowokacji donosowej 

   Próby prowokacji donosowej
Przeprowadza się je aby ocenić rzeczywisty wpływ badanego alergenu w określonej ilości na błonę śluzową układu oddechowego, a szczególnie nosa.

Po przeprowadzeniu uprzedniej diagnostyki i określeniu na podstawie testów skórnych i/lub z surowicy alergenów potencjalnie wywołujących objawy ze strony układu oddechowego, przeprowadzamy prowokację błony śluzowej nosa specjalnie przygotowanym alergenem w areozolu, aby:

  • określić istotną rolę przyczynową danego alergenu
  • określić stopień uczulenia przed  i po odczulaniu
  • określić charakter reakcji u danego pacjenta (natychmiastowa, późna, mieszana)

Konieczne przygotowanie:
Pacjent nie powinien przyjmować:
-    leków donosowych:
sterydowych przez min. 2 tygodnie
p-histaminowych przez min. 1 tydzień
obkurczających błonę śluzową nosa przez min. 2 dni
-   leków p-histaminowych ogólnie

7-14 dni nie zażywać leków przeciwalergicznych: przeciw-histaminowych  II generacji:(np. Zyrec i podobne, Claritina i podobne), 
3-4 dni nie zażywać leków p-histaminowych I gen. (np. Clemastin, Diphergan), oraz preparatów wapna, witaminy C, rutyny
4 tygodnie nie zażywać Ketotifenu używanego przewlekle, 
Wiek: od 5-6 roku życia ( konieczna współpraca dziecka)

Sposób wykonania:

Po oczyszczeniu nosa pacjentowi podaje się do wybranej dziurki nosa: płyn kontrolny w areozolu (aby wykluczyć reakcję nieswoistą), a następnie określoną dawkę badanego alergenu w standaryzowanym roztworze. Obie aplikacje monitoruje się za pomocą formularza obserwacji objawów pacjenta przez 15 min ( reakcja wczesna) i ew. w domu przez  24 godziny.