NZOZ Alergologia Plus w Poznaniu (Tel. 061 656 21 60) to specjalistyczny oœrodek diagnostyki i terapii uczuleń. Oferuje porady lekarskie z zakresu alergologii, pulmonologii, gastroenterologii, pediatrii, oraz laryngologii i dermatologii. Czynny od pn. do pt. od 8.30 do 18.30 Posiadamy nowoczesnš bazę diagnostycznš,pozwalajšcš na wykonanie m.in. szerokiej gamy testów skórnych, naskórkowych oraz z surowicy krwi, spirometrii - także wysiłkowej, rhinomanometrii i kontrolowanych prób pokarmowych. Odczulanie (immunoterapia swoista) prowadzone jest przez doœwiadczonych specjalistów i anestezjologa. Wysoko wykwalifikowany personel medyczny umożliwia prowadzenie badań i leczenia zaostrzeń schorzeń alergicznych i reakcji anafilaktycznych, takich jak wstrzšs, obrzęk czy stan astmatyczny. Prowadzimy akcje z zakresu promocji zdrowia i szkoły alergika
      

 Strona główna
       

AKTUALNOŚCI
CENNIK
DZIAŁALNOŚĆ
GODZINY PRZYJĘĆ
HISTORIA OŚRODKA
INFORMACJA O "cookies"
KONTAKT
NFZ
Ochrona danych osobowych
Wizyty prywatne:: CENNIK 

 

CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH 

 

Obowiązuje od 1 grudnia 2018r.

NAZWA

CENA

wizyta lekarska 

  • lekarz alergolog, pulmonolog lub pediatra

- pierwsza wizyta u danego lekarza

- kolejne wizyty 
 


150 zł

120 zł 

wizyta lekarska 

  • lekarze pozostałych specjalizacji

- pierwsza wizyta u danego lekarza

- kolejne wizyty

 

 

120 zł

100 zł

wystawienie zaświadczenia lekarskiego wymagającego analizy przebiegu choroby

 40 zł


testy punktowe (skórne)


6 zł
za 1 punkt

testy naskórkowe:

testy płatkowe pojedyńcze i natywne


 - zestawy testów: 
                       

                          24 alergeny  

                          

                         10 alergenów

 

10 zł za 1 punkt +   odczyt 20 zł

 


160zł (140zł + odczyt 20 zł)

 

 100 zł (80zł + odczyt 20 zł

testy przesiewowe z surowicy na swoiste IgE

-   zestaw 20 alergenów

 
- zestaw 10 alergenów - Antybiotyki I

-  zestaw 10 alergenów - pozostałe

 -  zestaw 5 alergenów (insekty, mleko plus) 

Pełen zestaw oferowanych paneli znajduje się w zakładce : Działalność/Diagnostyka/Zestawy przesiewowe alergenów, swoiste IgE

 

150 zł za 1 zestaw


150 zł za 1 zestaw

  75 zł za 1 zestaw

  75 zł za 1 zestaw

badanie swoistego IgE w surowicy

-   poszczególne alergeny

-   krążki wieloalergenowe

 

40 zł za 1 oznaczenie

45 zł za 1 oznaczenie


badanie całkowitego IgE


35 zł


test FABER - komponentowa diagnostyka alergii, cena obejmuje badanie oraz wizytę lekarską dla omówienia wyników


1.990 zł


badanie przeciwciał endomysialnych IgA

80 zł  za 1 oznaczenie 

badanie swoistego IgG


55 zł 
za 1 oznaczenie

spirometria:

-    podstawowa

-   próba rozkurczowa

 

25 zł

30 zł


spirometria z testem wysiłkowym


120 zł

- próba prowokacji donosowej ( w zakresie posiadanych alergenów )

 
25 zł ( za 1 alergen )

inhalacja:

-  z solą fizjologiczną

-   z lekami

 

15 zł

20 zł


próba prowokacji z aspiryną:

- wizyta kwalifikacyjna i wstępne omówienie

- próba prowokacji

-końcowe omówienie

280 - 300 zł

testy uczuleniowe na leki ( cena zależy od wykonanych procedur ):

- wizyta kwalifikacyjna i wstępne omówienie

- testy skórne z kolejnymi rozcieńczeniami ( do 3 leków)

- testy płatkowe z kolejnymi rozcieńczeniami ( do 3 leków )

-testy śródskórne ( do 3 leków )

- próba prowokacji ( 1 lek )

-końcowe omówienie

 

 

120 - 150 zł

  100 zł

 

 150 zł

 

100 zł 

 100 zł

  60 zł


próba pokarmowa (prowokacja)

w opracowaniu


odczulanie (1 szczepionka)

40 zł


odczulanie (2 szczepionki)

55 zł


odczulanie (3 szczepionki)

70 zł

wypisanie recepty

 10 zł

 krioterapia brodawek
(w zależności od wielkości zmian)

10 - 100 zł

kserokopia dokumentacji medycznej z potwierdzeniem zgodności z oryginałem

 0,30 zł/str.

 kserokopia dokumentacji medycznej

 0,30 zł/str.